Den norske frimurerorden

Losjebygningen for sørenden av Søndre gate (adresse Kongens gate 3) ble oppført i årene 1899 til 1902. Arkitekter var Karl Norum og Johan Christensen for selve bygget og Axel Guldahlsen. for interiørene i vestibyle og trappehus. Den prektige bygningen, som er i stilarten nyrenessanse, ble offisielt innviet av kong Oscar 2 under stor festivitas i 1902. Losjebygningen i Trondheim har i årenes løp vært benyttet til langt mer enn til frimurernes egne behov. I årene frem til Olavshallen stod ferdig (1989) tjente den som byens faste konsertlokale. Den benyttes fortsatt mye til konserter og som selskaps- og representasjonslokaler. Trondheim Børs holdt til i lokalene fra 1902 til 1934, og deretter Bøndernes Bank. “Kilde: Store Norske Leksikon

“https://snl.no

Screen Shot 2014-11-24 at 23.12.56

Hva er Frimurerordenen?

Den Norske Frimurerorden er en frittstående, selvstendig sammenslutning av menn fra alle yrkesgrupper, som over hele landet møtes for å utvikle sin personlighet og å omgås i tradisjonsbundne og verdige former.

Den Norske Frimurerorden er ikke en hemmelig orden, men vårt arbeide foregår i et lukket forbund, med selvutvikling til nestens gavn som mål.

“Kilde: frimurer.no